Sanitaarruumide ja vannitubade plaatimine.

Sanitaarruumide ja vannitubade plaatimine.
Urmas Hiielaan 1. augustil 2010

1. Ettevalmistavad- ja tasandust鲻d.

Sanitaarruumi ja vannitoa plaatimine algab pindade ettevalmistamisest. Pinnad tuleb puhastada tolmust, rasvast, vahast jne. K鮥k lahtised kihid eemaldatakse. Seinte ja p鮮andate tasapinnalisust ja loodsust kontrollitakse sirge lati, v鮥 loodiga. Vajadusel tuleb  pinnad tasandada. Enne tasandamist tuleb pinnad kruntida nakkedispersiooniga. Trapiga ruumides peab olema p鮮andakalle  trapi suunas. Kalded peavad tagama vee 鋜avoolu ning v鋖tima loikude teket.


2. Niiskust鮧e ja h黡roisolatsioon.

Vee ja niiskuse isoleerimise vajalikkusest:
Hoone tarinditesse imbuv vesi kahjustab nii viimistlust kui konstruktsioone. Korterelamutes tuleb lisaks oma ruumide rikkumisele arvestada ka naabritele p鮤justatud kahjuga. V鋒em aga ollakse teadlikud teisest olulisest probleemist – tervisekahjustustest. Niiskuskahjustused hoones loovad soodsa keskkonna mikroobide ja hallitusseente paljunemiseks. Nii mikroobid kui ka 鮤ku sattuvad seeneeosed v鮥vad teatud kontsentratsiooni korral osutuda tervisele ohtlikuks. Hallitusseente eoseid leidub m貂dukalt nii v鋖is- kui ka toa鮤us, kuid niiskuskahjustustega ruumides v鮥b nende sisaldus 鮤us normaalsega v鮮reldes t鮱sta kuni sajakordseks. 躭em滗rasus p鮤justab silmade ning hingamisteede 鋜ritust ning kopsup鮨etikku. Kaugelearenenud hallitusseenekahjustustest annab m鋜ku spetsiifiline l鮤n ruumis. V鋖timaks hoone niiskuskahjustusi ning hoidmaks inimeste tervist, tuleb niisked ruumid tingimata niiskuse eest isoleerida.

Sanitaarruumide ja vannitubade plaatimine.

 

Niiskete ja m鋜gade ruumide jaotus:

 

Niisked ruumid on WC jms majapidamisruumid. M鋜gadeks ruumideks loetakse vannituba, dušširuum ja sauna leiliruum. M鋜jad ruumid jaotatakse omakorda niisketeks ja m鋜gadeks tsoonideks. M鋜ja tsooni alla paigutub piirkond, kus vee toime on suurim, n鋓teks dušši ja vanni 黰bruses. M鋜jaks tsooniks loetakse ka k鋝ituššiga kraanikausi 黰brus.
Nii niisketes, kui ka m鋜gades ruumides loetakse p鮮andad m鋜jaks tsooniks kogu p鮮andapinna ulatuses ja 10 cm 黮esp鲻ret seinale.
Seinad jaotatakse m鋜gadeks ja niisketeks tsoonideks vastavalt veeagregaatide paiknemisele ruumis (vt joonis). Reegel on, et m鋜jaks tsooniks loetakse alad, kuhu t鮡n鋙liselt satub pritsmevesi.

 

T种DE K腎K:

Enne h黡roisolatsioonikihi paigaldamist peab ehitusaegne niiskus olema v鋖ja kuivanud, et see ei p鮤justaks t鋓endavaid kahjustusi. Niiskete ja m鋜gade ruumide seinad kaetakse niiskust鮧kega kahes kihis. Seej鋜el teostatakse h黡roisolatsioonit鲻d. Esmaj鋜jekorras tihendatakse materjalide ning tarindite liitekohad: sein-seina ja sein-p鮮anda nurgad, torul鋌iviigud jms. Selleks kantakse h黡roisolatsioonimastiks pintsli v鮥 rulliga 10 cm laiuselt nurga m鮨emale k黮jele, mastiksisse asetatakse kangariba. Kohe kantakse peale ka teine kiht, nii et armatuurkangas oleks t鋓elikult kaetud ning l鋌i imbunud.  

Seej鋜el kaetakse m鋜jad tsoonid  elastse h黡roisolatsioonimastiksiga kahe kihina. Teise kihi teostamise ajal peab olema esimene kiht kuivanud. Erilise hoolikusega tuleb tihendada trapi 黰brus. Trapi黰bruse tihendamiseks kasutatakse minimaalselt 40*40 cm armatuurkanga lappi. Kangas kleebitakse algselt tervelt 黮e trapi. Peale h黡roisolatsiooni kuivamist l鮥gatakse trapiavast v鋓ksem avaus ja trappi surutakse h黡roisolatsiooni tihendusr鮪gas.

 

3.Plaatimist鲻d.

 

Peale niiskust鮧ke ja h黡roisolatsioonit鰅d alustatakse plaatimist鲻dega. Vannitubade plaatimine 鮪nestub korralikult ettevalmistatud ja h黡roisoleeritud pindade puhul. Plaatimisel tuleb kasutatada kvaliteetseid plaatimissegusid vastavalt plaatide tbile ja aluspindadele.
Peale plaatide paigaldamist vuugitakse plaatide vuugid oludesse vastava vuugiseguga ja plaadid puhastatakse. Seinte ja p鮮andate nurgad silikoonitakse sanitaarsilikooniga.

Sanitaarruumide ja vannitubade plaatimine.
Kliendid r滗givad
Janek Siimon: Olen kasutanud Urmase teenuseid maja ehitamisel, tehtud töö on kvaliteetne ja korralik, samuti olen saanud asjalikke nõuandeid erinevates ehituslikes küsimustes. Plaanin kindlasti kasutada Urmase teenuseid ka edaspidi..
O URMAS EHITUS, reg.kood: 11379480, KMKR nr. EE 101415138 P黶s k黮a R鮱ge vald, V鮮umaa 66201,